direct naar inhoud van 3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Nijmegen Dukenburg - 7 (Meijhorst 60-10)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.BP4007-ON01

3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor dit bestemmingsplan is op 26 januari 2011 een vooraankondiging gepubliceerd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter visie gelegd. Binnen deze termijn
wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen tegen het plan kenbaar te maken.
De tervisielegging wordt gepubliceerd in het weekblad "De Brug" en in de "Staatscourant".