direct naar inhoud van 2.2 Verkeer
Plan: Nijmegen Dukenburg - 7 (Meijhorst 60-10)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.BP4007-ON01

2.2 Verkeer

1. Bereikbaarheid


Gemotoriseerd verkeer:

Gemotoriseerd verkeer ontsluit via de Meihorst 30e straat richting de Van Apelterenweg.


Langzaam verkeer:

Langzaam verkeer ontsluit via de Meihorst 30e straat en kan hier richting de Van Apelterenweg of de wijk Meihorst in rijden.


Openbaar vervoer:

Voor gebruik van het openbaar vervoer is het plangebied aanwezen op de haltevoorzieningen van de Meihorst 30e straat. Deze bevinden zich ter hoogte van de huisartsenpraktijk. Ook kan gebruik worden gemaakt van de halte voorziening aan de Van Schuylenburgweg net na het Steve Bikoplein.2. Expeditie

Expeditie vindt plaats via de Meihorst 30e straat. Expeditie dient geheel op eigen terrein plaats te vinden. Hierbij moet er gekeerd kunnen worden op eigen terrein zodat er altijd vooruitrijdend ontsloten wordt op de Meihorst 30e straat


3. Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen wordt berekend aan de hand van de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde parkeervisie (2012) en de hierin verbonden nota parkeernormen gemeente Nijmegen (2012). Het plangebied valt in de sterk stedelijke zone "Schil/Overloopgebied". Bij realisatie gelden de normen uit de nota Parkeernormen gemeente Nijmegen. Het vaste parkeerplaatsen en bezoekersparkeerplaatsen moeten op eigen terrein worden opgelost. Bezoekers parkeerplaatsen moeten openbaar toegankelijk zijn.


Voor het opvangen van de extra parkeerdruk wordt een parkeerdek gerealiseerd voor extra parkeercapaciteit.


4. Verkeersveiligheid

Aan de hand van de wegencategorisering kaart uit de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar is bepaald welke snelheidregime er geldt. Op de GOW-A, GOW-B en de industrieterreinen geldt 50 km/h. Voor de rest binnen bebouwde kom geldt 30 km/h. De Meihorts 30e straat is ingericht als 50 km/h weg.