direct naar inhoud van 1.4 Stedenbouw
Plan: Nijmegen Dukenburg - 7 (Meijhorst 60-10)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.BP4007-ON01

1.4 Stedenbouw


Gezien de afmeting van de kavel zijn er mogelijkheden om bebouwing toe te voegen. Uitgangspunt is wel dat het groene karakter van de 60e straat behouden blijft en dat het ritme van lossstaande gebouwen in het groen gerespecteerd wordt. Dat betekent voor F&L dat de uitbreiding niet rechtstreeks aan het bestaande pand gekoppeld kan worden omdat dan een te grote brede afsluitende bouwmassa ontstaat.


Tegen de voorgestelde ontwikkeling bestaat vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar en wel om de volgende redenen:

  • De afstand tot de woonbebouwing aan de overklant van de weg bedraagt 50 m en meer;
  • Gezien de afstand tussen de woonbebouwing en het bestaande pand en de ruimte rondom het bestaande pand is het ophogen met een verdieping stedenbouwkundig aanvaardbaar;
  • Het toevoegen van een vrijstaand kantoortgebouw op eigen terrein in het groen respecteert de structuur van losstaande gebouwen in het groen langs de 60e straat;
  • Het kantoortgebouw van 6 verdiepingen wordt geprojecteerd schuin tegenover de laagbouwwoningen en schuin tegenover de hoogbouw. Precies tegenover de geprojecteerde kantoorgebouw bevindt zich geen bebouwing;
  • Het parkeren wordt op een inventieve manier op eigen terrein opgelost door boven het bestaande verdiepte parkeerterrein een open parkeerdek toe te voegen. Het achterliggende groen blijft ervaarbaar en het groen rondom de gebouwen wordt niet onnodig aangetast.