direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Nijmegen Dukenburg - 7 (Meijhorst 60-10)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.BP4007-ON01

1.1 Aanleiding

Het bedrijf F&L Publishing Group heeft de wens uit te breiden op haar huidige kantoorlocatie aan de Meijhorst 60-10 te nijmegen. Het vigerende bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg". Het onderhavige bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 7 (Meijhorst 60-10)" maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk.

Op de verbeelding (plankaart) wordt voor betreffend perceel de bestemmingen Gemengd en Tuin opgenomen. Er zijn twee afzonderlijke bouwvlakken binnen de bestemming Gemengd opgenomen op een onderlinge afstand van 20 m. Tussen deze twee bouwvlakken ligt de bestemming Tuin om het karakter van losse bouwblokken in het groen te onderstrepen. De mogelijkheid van een loopbrug tussen de twee gebouwen is in de regels opgenomen.


De bestemming Gemengd komt overeen met de geldende bestemming Gemengd 4 (kantoren, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen etc.). Middels een aanduiding op de verbeelding/plankaart en een beschrijving in de regels wordt het parkeerdek mogelijk gemaakt.